Sysselsättningsöversikt
November 2020

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av november sammanlagt 314 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 86 000 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 1 800. Av arbetskraften var andelen arbetslösa arbetssökande 12,0 procent, det vill säga 3,3 procentenheter mer än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:
  • Det totala antalet arbetssökande ökade med 145 000
  • Det fanns 86 000 fler arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • Det fanns 43 000 fler permitterade på heltid
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 5 000 färre personer än för ett år sedan
  • Det fanns 7 000 färre nya lediga jobb än året innan