Sysselsättningsöversikt
Februari 2021

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av februari sammanlagt 327 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 79 000 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 5 700. Av arbetskraften var andelen arbetslösa arbetssökande 12,4 procent, det vill säga 3,0 procentenheter mer än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:
  • Det totala antalet arbetssökande ökade med 133 000
  • Det fanns 79 000 fler arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • Det fanns 37 000 fler permitterade på heltid
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 4 000 färre personer än för ett år sedan
  • Det fanns 5 000 fler nya lediga jobb än året innan