Sysselsättningsöversikt
Juni 2021

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av juni sammanlagt 316 200 arbetslösa arbetssökande. Det är 100 700 färre än ett år tidigare, men 62 000 fler än för två år sedan i juni. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 15 100. Av arbetskraften var andelen arbetslösa arbetssökande 12,0 procent, det vill säga 3,8 procentenheter färre än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsstatistik.

Trender:
  • Det totala antalet arbetssökande minskade med 105 000
  • Det fanns 101 000 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • Antalet permitterade på heltid var 83 000 färre
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 6 000 fler personer än för ett år sedan
  • Det fanns 31 000 fler nya lediga jobb än föregående år