Sysselsättningsöversikt
September 2020

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av september sammanlagt 315 800 arbetslösa arbetssökande. Det är 89 700 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 13 900. Av arbetskraften var andelen arbetslösa arbetssökande 12,0 procent, det vill säga 3,4 procentenheter mer än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:
  • Det totala antalet arbetssökande ökade med 143 000
  • Det fanns 90 000 fler arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • Det fanns 48 000 fler permitterade på heltid
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 6 000 färre personer än för ett år sedan
  • Det fanns 7 000 färre nya lediga jobb än året innan